Przygotowanie pliku

NAZWA PLIKU - w nazwie pliku prosimy podac: nazwę firmy, rozmiar pracy w cm, iloœć sztuk, podłoże na jakim ma być wyoknana.

SKALA OBRAZU - najlepiej gdyby pliki były zapisywane w skali 1:1, ewnetualnie 1:10.

FORMAT PLIKU - akceptowane formaty: EPS, BMP, TIFF, JPEG.

KOLORY - żeby prace wyœwietlane na monitorze wyglšdały tak jak na wydruku należy używać składowych CMYK.

DOSTARCZENIE PLIKU - plik do druku można dostarczyć osobiœcie na płycie CD, bšdz innym noœniku. Można także mniejsze pliki wysłać na adres email: zamowienia@kadnf.pl albo na serwer FTP ftp://kandf.superhost.pl.

ROZDZIELCZOŒĆ - obrazy wielkoformatowe nie muszš być zapisywane w wysokiej rozdzielczoœci, ponieważ sš zazwyczaj eksponowane w dużej odległoœci od odbiorcy. Do wyboru rozdzielczoœci radzimy skorzystać z tabeli.


x 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
1m 150 120 100 80 72 72 60 50 40 40
2m 120 100 100 72 72 60 60 50 40 40
3m 100 100 72 60 60 60 50 50 40 40
4m 80 72 60 60 60 50 50 50 40 40
5m 72 72 60 60 50 50 50 40 40 40
6m 72 60 60 50 50 50 50 40 40 40
7m 60 60 50 50 50 50 40 40 40 40
8m 50 50 50 50 40 40 40 40 30 30
9m 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30
10m 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30